CMV-V90TH/HR1-B

Капацитет KW: 9

Опис: Фенкојлер за систем со каналници, 150 Pa, со жичен контролер, со вграден EXV

Scroll to top