CMV-V80F/HR1

Капацитет KW: 8

Опис: Поден фенкојлер, 220-240V/1PH/50Hz, 1200 m3/h со жичен контролер

Scroll to top