CMV-V56TA/HR1-C

Капацитет KW: 5.6

Опис: За систем со каналници – фенкојлер, 20 Pa, со жичен контролер, со вграден EXV

Scroll to top