CMV-V560TH/HZR1

Капацитет KW: 56

Опис: Фенкојлер за систем со каналници, 200 Pa, со жичен контролер, со вграден EXV

Scroll to top