CMV-V560TF/HZR1

Капацитет KW: 56

Опис: Duct type, 300 Pa, со жичен контролер, со вграден EXV

Scroll to top