CMV-V450TF/HZR1

Капацитет KW: 45

Опис: Фенкојлер за систем со каналници, 300 Pa, со жичен контролер, со вграден EXV

Scroll to top