CMV-V36TA/HR1-C

Капацитет KW: 3.6

Опис: За систем со каналници – фенкојлер, 20 Pa, со жичен контролер, со вграден EXV

Scroll to top