CMV-V280TF/HR1-B

Капацитет KW: 28

Опис: Duct type, 220 Pa, со жичен контролер, со вграден EXV

Scroll to top