CMV-V250TH/HR1-B

Капацитет KW: 25

Опис: Фенкојлер за систем со каналници, 150 Pa, со жичен контролер, со вграден EXV

Scroll to top