CMV-V22TA/HR1-C

Капацитет KW: 2.2

Опис: За систем со каналници – фенкојлер, 20 Pa, со жичен контролер, со вграден EXV

Scroll to top