CMV-V224TF/HR1-B

Капацитет KW: 22.4

Опис: Фенкојлер за систем со каналници, 220 Pa, со жичен контролер, со вграден EXV

Scroll to top