CMV-V120TB/HR1-B

Капацитет KW: 12

Опис: Фенкојлер за систем со каналници, 70 Pa, со жичен контролер, со вграден EXV

Scroll to top