CMV-V112F/HR1

Капацитет KW: 11.2

Опис: Поден фенкојлер, 220-240V/1PH/50Hz, 1750 m3/h со жичен контролер

Scroll to top