ON-OFF LCAC

Серија CHIGO Модел Капацитет (btu) Опис на производот Фотографија
4-стран плафонски фенкојлер (компактен) CCB-12HR1 12000 Пумпа за греење, R410a, 220~240V/50HZ/1Ph, со далечински контролер
CCB-18HR1 18000
4-стран плафонски фенкојлер (стандарден) CCA-18HR1 18000 Пумпа за греење, R410a, 220~240V/50HZ/1Ph, со далечински контролер
CCA-24HR1 24000 Пумпа за греење, R410a, 220~240V/50HZ/1Ph, со далечински контролер
CCA-36HR1 36000 Пумпа за греење, R410a, 220~240V/50HZ/1Ph, со далечински контролер
CCA-36HR1-A 36000 Пумпа за греење, R410a, 380~415V/50HZ/3Ph, со далечински контролер
CCA-48HR1 48000 Пумпа за греење, R410a, 380~415V/50HZ/3Ph, со далечински контролер
CCA-60HR1 60000 Пумпа за греење, R410a, 380~415V/50HZ/3Ph, со далечински контролер
360 Кружно дување касетен фенкојлер CCR-18HR1 18000 Пумпа за греење, R410a, 220~240V/50HZ/1Ph, со далечински контролер
CCR-24HR1 24000
CCR-36HR1-A 36000 Пумпа за греење, R410a, 380~415V/50HZ/3Ph, со далечински контролер
CCR-48HR1 48000
CCR-60HR1 60000
Поден плафонски CUA-18HR1 18000 Пумпа за греење, R410a, 220~240V/50HZ/1Ph, со далечински контролер
CUA-24HR1 24000 Пумпа за греење, R410a, 220~240V/50HZ/1Ph, со далечински контролер
CUA-36HR1 36000 Пумпа за греење, R410a, 220~240V/50HZ/1Ph, со далечински контролер
CUA-36HR1-A 36000 Пумпа за греење, R410a, 380~415V/50HZ/3Ph, со далечински контролер
CUA-48HR1 48000 Пумпа за греење, R410a, 380~415V/50HZ/3Ph, со далечински контролер
CUA-60HR1 60000 Пумпа за греење, R410a, 380~415V/50HZ/3Ph, со далечински контролер
Фенкојлер за каналници , (nизок статички притисок) CTA-18HR1 18000 Пумпа за греење, R410a, 220~240V/50HZ/1Ph, со жичан контролер
CTA-24HR1 24000 Пумпа за греење, R410a, 220~240V/50HZ/1Ph, со жичан контролер
Фенкојлер за каналници (среден статички притисок) CTB-18HR1 18000 Пумпа за греење, R410a, 220~240V/50HZ/1Ph, со жичан контролер
CTB-24HR1 24000 Пумпа за греење, R410a, 220~240V/50HZ/1Ph, со жичан контролер
CTB-36HR1 36000 Пумпа за греење, R410a, 220~240V/50HZ/1Ph, со жичан контролер
CTB-36HR1-A 36000 Пумпа за греење, R410a, 380~415V/50HZ/3Ph, со жичан контролер
CTB-48HR1 48000 Пумпа за греење, R410a, 380~415V/50HZ/3Ph, со жичан контролер
CTB-60HR1 60000 Пумпа за греење, R410a, 380~415V/50HZ/3Ph, со жичан контролер
Фенкојлер за каналници (висок статички притисок) CTH-48HR1 48000 Пумпа за греење, R410a, 380~415V/50HZ/3Ph, со жичан контролер
CTH-60HR1 60000 Пумпа за греење, R410a, 380~415V/50HZ/3Ph, со жичан контролер
COW-96HZ/ CTHi-96H 96000 Пумпа за греење, R410a, 380~415V/50HZ/3Ph, со жичан контролер
Единица што се поставува на под COW-96HS/ CFAi-96H 96000 Пумпа за греење, R410a, 380~415V/50HZ/3Ph, со далечински контролер