FCU – Фенкојлери

Серија Основна спецификација Модел Indoor air flow
CFM
Капацитет KW Фотографија 40HQ Цена Додатоци
Касетни плафонски фенкојлери
Касетни плафонски фенкојлер 4-правци – compact  220~240V 50HZ 1Ph., CSQ4-300R-A 300 3.00 240 Стандарден дел
220~240V 50HZ 1Ph., CSQ4-350R-A 350 3.80 240
220~240V 50HZ 1Ph., CSQ4-470R-A 470 4.70 240
Касетен фенкојлер 4-правци 220~240V 50HZ 1Ph., CSQ-600R 600 6.50 160
  220~240V 50HZ 1Ph., CSQ-760R 760 7.20 160
 220~240V 50HZ 1Ph., CSQ-880R 880 8.50 160
 220~240V 50HZ 1Ph., CSQ-1000R 1000 9.00 160
Фенкојлер за систем со каналници
Триреден фенкојлер за систем со каналници Внатрешен ESP: 14Pa, 220~240V 50HZ 1Ph., CST3-200P12-A 200 2.20 300
Внатрешен ESP: 20Pa, 220~240V 50HZ 1Ph., CST3-300P12-A 300 3.30 300
Внатрешен ESP: 22Pa, 220~240V 50HZ 1Ph., CST3-400P12-A 400 4.20 300
Внатрешен ESP: 24Pa, 220~240V 50HZ 1Ph., CST3-500P12-A 500 4.60 240
Внатрешен ESP: 34Pa, 220~240V 50HZ 1Ph., CST3-600P30-A 600 5.80 240
Внатрешен ESP: 34Pa, 220~240V 50HZ 1Ph., CST3-800P30-A 800 7.90 200
  Внатрешен ESP: 40Pa, 220~240V 50HZ 1Ph., CST3-1000P30-A 1000 9.10 170
Внатрешен ESP: 42Pa, 220~240V 50HZ 1Ph., CST3-1200P30-A 1200 10.80 140
Внатрешен ESP: 50Pa, 220~240V 50HZ 1Ph., CST3-1400P30-A 1400 12.60 140
Електричен трокрак вентил / AE-C3320\DN20 / /
Тастер за контрола на температура / AE-Y308 / /