CHIGO VRF

Серија CHIGO Модел Капацитет KW Опис на производот  Фотографија
DC INVERTER VRF  Надворешна единица
CMV C серија, HITACHI компресор, модуларен тип
CMV-V252W/ZR1-C 25.2 8HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-V280W/ZR1-C 28 10HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-V335W/ZR1-C 33.5 12HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-V400W/ZR1-C 40 14HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-V450W/ZR1-C 45 16HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-V500W/ZR1-C 50 18HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-V560W/ZR1-C 56 20HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-V615W/ZR1-C 61.5 22HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
FULL DC INVERTER VRF надворешна единица,
CMV X серија, HITACHI COMPRESSOR, модуларен тип
CMV-D252W/ZR1 25.2 8HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-D280W/ZR1 28 10HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-D335W/ZR1 33.5 12HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-D400W/ZR1 40 14HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-D450W/ZR1 45 16HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-D500W/ZR1 50 18HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-D560W/ZR1 56 20HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-D615W/ZR1 61.5 22HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
Мини VRF независна надворешна единица , co Mitsubishi compressor CMV-V08W/R1 8 VRF надворешна единица, R410a, 220-240V/1 монофазен
CMV-V100W/R1 10 VRF надворешна единица, R410a, 220-240V/1 монофазен
Мини VRF независна надворешна единица , со  GMCC compressor CMV-V125W/R1-B 12.5 4HP VRF надворешна единица, R410a, 220-240V/1 монофазен
CMV-V140W/R1-B 14 5HP VRF надворешна единица, R410a, 220-240V/1 монофазен
CMV-V160W/R1-B 16 6HP VRF надворешна единица, R410a, 220-240V/1 монофазен
CMV-V125W/ZR1-B 12.5 4HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-V140W/ZR1-B 14 5HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-V160W/ZR1-B 16 6HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
Мини VRF co голем капацитет, независна надворешна единица со Mitsubishi compressor CMV-V180W/ZR1 18 7HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-VH224W/ZR1 22.4 8HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-VH260W/ZR1 26 9HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
Мини VRF co голем капацитет, независна надворешна единица со HITACHI compressor CMV-VH280W/ZR1 28 10HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
CMV-VH335W/ZR1 33.5 12HP VRF надворешна единица, R410a, 380-415V/3 фазен
Компактен 4-стран касетен фенкојлер CMV-V22Q4/HR1-C 2.2 Компактен 4-стран касетен фенкојлер со далечински управувач, со EXV во него
CMV-V28Q4/HR1-C 2.8
CMV-V36Q4/HR1-C 3.6
CMV-V45Q4/HR1-C 4.5
Стандарден 4-стран касетен фенкојлер,
со EXV во внатрешноста
CMV-V56Q/HR1-C 5.6
Стандарден 4-стран касетен фенкојлер, со далечински управувач и вграден EXV
CMV-V71Q/HR1-C 7.1
CMV-V80Q/HR1-C 8
CMV-V90Q/HR1-C 9
CMV-V100Q/HR1-C 10
CMV-V112Q/HR1-C 11.2
CMV-V125Q/HR1-C 12.5
CMV-V140Q/HR1-C 14
CMV-V160Q/HR1-C 16
360° Кружно дување касетен фенкојлер со вграден EXV CMV-V56QR/HR1 5.6 Касетен фенкојлер со вграден EXV и со далечински управувач, со дување во круг
CMV-V71QR/HR1 7.1
CMV-V80QR/HR1 8
CMV-V90QR/HR1 9
CMV-V100QR/HR1 10
CMV-V112QR/HR1 11.2
CMV-V125QR/HR1 12.5
CMV-V140QR/HR1 14
CMV-V160QR/HR1 16
Ѕиден фенкојлер,
со вграден EXV
CMV-V22G/HR1-B2 2.2 Ѕиден фенкојлер со далечински управувач и вграден EXV
CMV-V28G/HR1-B2 2.8
CMV-V36G/HR1-B2 3.6
CMV-V45G/HR1-B2 4.5
CMV-V56G/HR1-B2 5.1
CMV-V71G/HR1-B2 7
Поден плафонски, со вграден EXV CMV-V45LD/HR1-B 4.5 Поден и плафонски фенкојлер со далечински управувач и со вграден EXV
CMV-V56LD/HR1-B 5.6
CMV-V71LD/HR1-B 7.1
CMV-V80LD/HR1-B 8
CMV-V90LD/HR1-B 9
CMV-V112LD/HR1-B 11.2
CMV-V140LD/HR1-B 14
CMV-V160LD/HR1-B 16
Фенкојлер за каналници , Низок статички притисок CMV-V22TA/HR1-C 2.2 За систем со каналници – фенкојлер , 20 Pa, со жичен контролер, со вграден EXV
CMV-V28TA/HR1-C 2.8
CMV-V36TA/HR1-C 3.6
CMV-V45TA/HR1-C 4.5
CMV-V56TA/HR1-C 5.6
CMV-V71TA/HR1-C 7.1
Фенкојлер за каналници , Среден статички притисок CMV-V71TB/HR1-B 7.1 Фенкојлер за систем со каналници , 70Pa, со жичан контолер, со вграден EXV
CMV-V80TB/HR1-B 8
CMV-V90TB/HR1-B 9
CMV-V100TB/HR1-B 10
CMV-V120TB/HR1-B 12
CMV-V150TB/HR1-B 15
Фенкојлер за каналници , Висок статички притисок CMV-V71TH/HR1-B 7.1 Фенкојлер за систем со каналници, 150Pa, со жичан контолер, со вграден EXV
CMV-V80TH/HR1-B 8
CMV-V90TH/HR1-B 9
CMV-V100TH/HR1-B 10
CMV-V120TH/HR1-B 12
CMV-V150TH/HR1-B 15
CMV-V200TH/HR1-B 20
CMV-V250TH/HR1-B 25
CMV-V280TH/HR1-B 28
Фенкојлер за каналници , Висок статички притисок CMV-V450TH/HZR1 45 Фенкојлер за систем со каналници, 200Pa, со жичан контолер, со вграден  EXV
CMV-V560TH/HZR1 56
CMV-V224TF/HR1-B 22.4 Фенкојлер за систем со каналници, 220 Pa, со жичан контолер, со вграден EXV
CMV-V280TF/HR1-B 28 Duct Type, 220 Pa, со жичан контолер, со вграден EXV
Процесор за 100% свеж воздух CMV-V450TF/HZR1 45 Фенкојлер за систем со каналници , 300 Pa, so zicen kontroler,
so vgraden EXV
CMV-V560TF/HZR1 56 Duct Type, 300 Pa, со жичан контолер, со вграден EXV
VRF единица што се поставува на под CMV-V45F/HR1 4.5 Поден фенкојлер, 220-240V/1PH/50Hz, 900 m3/h, со жичен контролер
CMV-V56F/HR1 5.6
CMV-V71F/HR1 7.1 Поден фенкојлер , 220-240V/1PH/50Hz,1200 m3/h, со жичен контролер
CMV-V80F/HR1 8
CMV-V90F/HR1 9
CMV-V100F/HR1 10 Поден фенкојлер , 220-240V/1PH/50Hz, 1750 m3/h, со жичен контролер
CMV-V112F/HR1 11.2
CMV-V125F/HR1 12.5
CMV-V140F/HR1 14
CMV-V160F/HR1 16
Подесување и контрола NT-01A Далечински Контролер
ZKX-CMVE-05 Жичан Контролер
ZKX-C/TE-06 Жичан Контролер
SP-D099 Групен Контролер
CSP-D134 CMV – Паметна контролна кутија
SP-D145 Екран на допир (Touch screen) централен контролер, кој контролира max. 64 внатрешни единици + контролира површина со modbus connection + вградено Wi-Fi
SP-D117 Интернет програм за контрола, со функции за надградување
SP-D110 Internet –  контрола на излез (NCC)
SP-D120 Digitalen  Ammeter, 100A
SP-D130 BMS Gateway SP-D130, Bacnet protocol
AHU KIT (0~10V control) CSP-D146-01P Одговара за 4~6HP
CSP-D147-01P Одговара за 8~12HP
CSP-D148-01P / 20HP
CSP-D149-01P / 30HP
Дистрибутори на фреон SP-FQG-N01D KW<17.0 Внатрешен дистрибутор на фреон
SP-FQG-N02D 17.0≤KW<40.0 Внатрешен дистрибутор на фреон
SP-FQG-N03D 40.0≤KW<96.0 Внатрешен дистрибутор на фреон
SP-FQG-N04D 96.0≤KW<135.0 Внатрешен дистрибутор на фреон
SP-FQG-N05D 135.0≤KW<72HP Внатрешен дистрибутор на фреон
SP-FQG-W2D Надворешен дистрибутор на фреон
SP-FQG-W3D Надворешен дистрибутор на фреон
SP-FQG-W4D Надворешен дистрибутор на фреон