НОВ САЛОН ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ

Во тек е отварање на новиот салон за греење и ладење,

во центарот на град С к о п ј е ,

со  C H I G O  и  NEW ENERGY

Напишете коментар

Scroll to top